Su Analizi

Su Analizi

Su analizi bir neçə səbəbə görə kənd təsərrüfatında mühüm amildir:

 • Suvarma idarəetməsi: Suyun təhlili suvarma üçün istifadə olunan suyun keyfiyyəti haqqında məlumat verir. Suvarma suyunda müəyyən mineralların və ya duzların yüksək səviyyədə olması məhsullara zərər verə bilər, məhsuldarlığı azalda bilər və gübrələrin effektivliyini azalda bilər. Suvarma suyunun keyfiyyətini başa düşməklə, fermerlər suvarma idarəçiliyi ilə bağlı daha məlumatlı qərarlar qəbul edə və məhsul məhsuldarlığını artıra bilərlər.
   
 • Qida elementlərinin idarə edilməsi: Su analizi həmçinin suvarma suyunun qida tərkibi haqqında məlumat verə bilər. Bəzi su mənbələrində azot və fosfor kimi əhəmiyyətli miqdarda qida maddələri ola bilər ki, bu da əlavə gübrələrə ehtiyacı azalda bilər. Fermerlər suvarma suyunun qida tərkibini başa düşməklə, gübrələrdən istifadəni optimallaşdıra və istehsal xərclərini azalda bilərlər.
   
 • Ətraf mühitin mühafizəsi: Suyun təhlili çaylar və göllər kimi təbii su mənbələrinin çirklənməsinin qarşısını almağa kömək edə bilər. Gübrə tətbiqi və heyvan tullantılarının idarə edilməsi kimi kənd təsərrüfatı təcrübələri su ekosistemlərinə və insan sağlamlığına zərər verə biləcək su mənbələrinin çirklənməsinə kömək edə bilər. Kənd təsərrüfatında istifadə olunan suyun keyfiyyətinə nəzarət etməklə fermerlər ətraf mühitin qorunmasına və qaydalara əməl olunmasına kömək edə bilərlər.
   
 • Xəstəliklərin idarə edilməsi: Su analizi suvarma suyunda patogenlərin olması haqqında məlumat verə bilər. Bəzi xəstəliklər çirklənmiş su vasitəsilə yayıla bilər və patogenlərin varlığını başa düşərək, fermerlər onların yayılmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görə bilərlər.
   
 • Xərclərə qənaət: Kənd təsərrüfatında istifadə olunan suyun keyfiyyətini başa düşməklə, fermerlər gübrələrdən və digər vəsaitlərdən istifadəni optimallaşdıra bilər ki, bu da istehsal xərclərini azaltmağa və gəlirliliyi yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər.

Paket 1 – 40 AZN

Xüsusiyyətləri:  Suyun minerallaşma səviyyəsi (HCO3, Cl, Na, K), toksik duzların, quru qalığın, ümumi codluq (Ca+Mg), EC, TDS, və pH

Ümumiyyətlə, suyun təhlili fermerlər üçün istehsal təcrübələrini optimallaşdırmaq, məhsul məhsuldarlığını artırmaq və ətraf mühiti qorumaq üçün mühüm vasitədir.

Digər xidmətlər
Torpaq analizi - Paket 2
Torpaq analizi - Paket 2
Ətraflı
Xəstəlik Xəbərdarlıq Sistemi
Xəstəlik Xəbərdarlıq Sistemi
Ətraflı
PUA ilə NDVİ görüntüsünün alınması (min. 100ha)
PUA ilə NDVİ görüntüsünün alınması (min. 100ha)
Ətraflı